Prison-Matchh

Prison-Match

Where your match is made.    

INFORMATION OM PRISON-MATCH

PrisonMatch är en kontaktsida som bildats för att hjälpa och underlätta för män och kvinnor på landets anstalter och ute i allmänheten, med att hitta kärlek eller nya vänner. Sidan underlättar också för släkt och andra anhöriga att bibehålla kontakt med den intagne personen i fråga.

Det är gratis att bli medlem på Prison-Match. Medlemmar som har fri tillgång till Internet ansvarar själv för sin medlemsprofil och skriver meddelanden till andra medlemmar. För intagna medlemmar på landets fängelser som inte har fri tillgång till Internet sköter Prison-Match, för en viss avgift, medlemmens profil efter dennes önskemål via brev. Dessutom vidarebefordrar vi all post som den intagna får från andra medlemmar på sidan. När de intagna svarar på de meddelanden de intagna får så medlar vi vidare svaret till den person svaret avser. Detta fortsätter tills de två väljer att ta steget längre och själva skicka brev till varandra utan våran inblandning. 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.